piątek, 25 kwietnia 2014

PIT: ulga na leki

Jedną z ulg, z jakich jeszcze można skorzystać składając zeznanie roczne za 2013 rok, jest odliczenie wydatków na leki. Należy ona do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Zobaczmy najpierw kto może skorzystać z tego odliczenia: 
1. podatnik będący osobą niepełnosprawną posiadający:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
2. podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe), gdy ich dochody nie przekroczyły kwoty 9120zł.


Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie faktury na zakupione leki oraz stwierdzenie lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna przyjmować te leki.


Odliczeniu podlegają wydatki na leki przekraczające kwotę 100zł w poszczególnych miesiącach. 

Przykład:

styczeń 2013 - wydatek 120zł - odliczamy 20zł
luty 2013 - wydatek 89zł - odliczamy 0zł
marzec 2013 - wydatek 0zł - odliczamy 0zł
kwiecień 2013 - wydatek 320,26zł - odliczamy 220,26zł
maj 2013 - wydatek 532zł - odliczamy 432zł
czerwiec 2013 - wydatek 700zł - odliczamy 600zł
lipiec 2013 - wydatek 400zł - odliczamy 300zł
sierpień  2013 - wydatek 800zł - odliczamy 700zł
wrzesień-październik 2013 - wydatek 0zł - odliczamy 0zł
Razem kwota do odliczenia 2272,26zł.


Wydatki te odliczamy od dochodu podatnika. A więc wypełniamy w tym celu PIT/O w poz.19 oraz 34 (zdjęcie nr 1). Kwotę z podsumowania przenosimy do (zdjęcie nr 2):
poz. 105 zeznania PIT-37
poz. 151 zeznania PIT-36Oczywiście korzystając z tego typu odliczeń również możemy rozliczyć się online - e-Deklaracja, czyli wysyłka PIT przez internet oraz skorzystać z innych odliczeń od dochodu i podatku.

1 komentarze:

Dziękuję za komentarze.