piątek, 27 lutego 2015

Szybki PIT, punkty mobilne, wysyłka elektroniczna.

Ministerstwo Finansów ruszyło z akcją Szybki PIT. Główny cel to uświadomienie podatnikowi jak ważne jest terminowe i szybkie złożenie rocznego zeznania podatkowego. Dodatkowo w przebiegu tej akcji propagowane jest składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Jak można to zrobić znajdziecie w moim zeszłorocznym poście e-Deklaracja, czyli wysyłka PIT przez internet.

środa, 25 lutego 2015

Ulga prorodzinna za 2014 rok, kiedy opłaca się wypełnić PIT/UZ?

Jedną ze zmian w rozliczeniach podatkowych za rok 2014 w stosunku do roku 2013 jest wprowadzenie zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Umożliwia to wypełnienie załącznika PIT/UZ. I tu trzeba się zastanowić kto i kiedy może skorzystać z tego zwrotu, i czy każdemu to się opłaca?

Kto może skorzystać?
Czytamy w broszurze Ministra Finansów:
Ulga z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy).
Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskującemu dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:

  1. wykonywał władzę rodzicielską,
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

podlega odliczeniu od podatku kwota w wysokości:
– 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1 112,04 zł na dziecko),
– 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),
– 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 700,00 zł na dziecko).
Ulga na dziecko przysługuje do wysokości pobranej przez płatnika zaliczki (PIT/O). Jednak kwota, która nie zostanie wykorzystana, może zostać zwrócona podatnikowi po złożeniu wniosku PIT/UZ.

Limit kwotowy
Zwrot przysługuje, ale do sumy kwot składek społecznych i zdrowotnych wykazanych w zeznaniu PIT-37 i PIT-36 (lub w innych formularzach PIT pomniejszone o składki wykazane jako odliczone).

Kto nie powinien składać wniosku PIT/UZ?
I teraz ważna informacja.  Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej zalicza się do dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Najczęściej z tego typu zwrotu będą korzystać osoby najmniej zarabiające i część z nich korzysta z pomocy opieki społecznej. Jednak, aby być objętym taką pomocą, należy spełnić pewne kryteria dochodowe. Ostatnio jest to kwota 574zł na osobę. To kryterium dotyczy osób pobierających zasiłki rodzinne oraz dodatki do nich (wychowywanie w okresie urlopu wychowawczego, na dziecko niepełnosprawne, z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego itp.). Zwrot z druku PIT/Z będzie wchodził do tego dochodu, dlatego osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych będą go uwzględniać składając kolejny wniosek o świadczenia. Dlatego każda taka osoba przed złożeniem PIT/UZ powinna wysokość tego zwrotu uwzględnić w swoich dochodach i dokonać przeliczenia, czy aby nie podwyższy on zbytnio dochodu przypadającego na osobę i nie spowoduje w rezultacie utratę świadczeń.

Jeśli pobierasz świadczenia rodzinne, zanim złożysz PIT/UZ, przelicz swoje dochody!