wtorek, 29 kwietnia 2014

PIT: ulga na internet

Na złożenie zeznania podatkowego została już dosłownie chwila. Dziś o uldze cieszącej się popularnością, czyli odliczenie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet.


Obecnie została ona mocno ograniczona. Przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Konkretnie za 2013 rok ulgę internetową może odliczyć:
1. podatnik, który pierwszy raz będzie korzystać z tej ulgi (za 2014 będzie mógł odliczyć ulgę drugi raz i po raz ostatni)
2. podatnik, który pierwszy raz korzystał z ulgi internetowej w rozliczeniu za rok 2012 (w 2013 odliczy ją ostatni raz).

Osoby, które odliczały internet w zeznaniach wcześniej niż za rok 2012, takiego prawa nie mają już obecnie. Ewentualnym rozwiązaniem na przyszłość może być przepisanie umowy za internet na współmałżonka, który nie korzystał jeszcze z tego odliczenia.

Do rozliczenia konieczne jest posiadanie zapłaconych faktur za internet za dany rok podatkowy. Sumujemy ich kwoty. Istnieje tu ograniczenie kwotowe do 760zł.


Do zeznania dołączamy PIT/O i zaznaczamy w poz. 23 kwadrat nr 1. (za rok ubiegły), a kwotę odliczenia wpisujemy w poz. 25.Przenosimy ją do podsumowania w poz. 34 bądź sumujemy z pozostałymi ulgami.
Kwotę z podsumowania przenosimy do:
poz. 105 zeznania PIT-37
poz. 151 zeznania PIT-36Pamiętajcie zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia, ale potem jeszcze jest czas na złożenie ewentualnej korekty. 

niedziela, 27 kwietnia 2014

PIT: odliczamy krew

Rozliczając zeznanie roczne należy pamiętać o odliczeniu przysługujących nam ulg i odliczeń. Jedno z nich przysługuje honorowym dawcom krwi. Wartość takiej krwi możemy odliczyć od dochodu jako darowiznę przekazaną na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.Aby móc odliczyć tę kwotę należy pobrać zaświadczenie z Krwiodawstwa. Obecnie na takim zaświadczeniu znajdziemy ilość oddanej krwi w danym roku podaną w ml. Tę wartość należy odpowiednio przeliczyć przez ekwiwalent pieniężny za pobraną krew.
1litr = 130zł

Przykład:
Krew oddana w roku 2013: 450ml x 4 = 1800ml
1,8 x 130zł = 234zł

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, by wysokość ulgi nie przekroczyła 6% dochodu.

Jeśli oddawaliśmy osocze, to do zeznania podatkowego należy również przyjąć ten sam przelicznik: 1litr = 130zł

Do skorzystania z tego odliczenia konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O.
Wypełniamy część D.1.1. Dane identyfikacyjne i adres obdarowanego - czyli dane Krwiodawstwa. W D.1.2. poz. 10 wpisujemy wyliczoną kwotę darowizny. Przepisujemy ją następnie do poz.15 części B. Sumujemy w poz. 34 i przenosimy do:
poz. 105 zeznania PIT-37
poz. 151 zeznania PIT-36.

Ostatnie dni na rozliczenie zeznania w terminie, więc polecam skorzystać z e-Deklaracja, czyli wysyłka PIT przez internet.


piątek, 25 kwietnia 2014

PIT: ulga na leki

Jedną z ulg, z jakich jeszcze można skorzystać składając zeznanie roczne za 2013 rok, jest odliczenie wydatków na leki. Należy ona do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.wtorek, 1 kwietnia 2014

Rejestracja do urzędu pracy przez internet

Osobiście rejestrowałam się już w urzędzie pracy kilkukrotnie. Jednakże ostatnio zaskoczyła mnie wielka kolejka. W sumie cała rejestracja trwała u mnie trzy dni, bo było tyle ludzi, że nie udawało się urzędnikom obsłużyć wszystkich petentów. Spędzając prawie jeden cały dzień na czekaniu dowiedziałam się, że można również swoją wizytę w urzędzie pracy zarejestrować przez internet. I tak zrobiłam. Na drugi dzień pomimo wielkiej kolejki (ludzie stali od 6:00, by zając sobie miejsce), ja weszłam jako pierwsza o 8:00.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. z  2012r. poz. 1299 ) od dnia 27.05.2013r. osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Osoba posiadająca:
- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub
- podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo
- podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych

ubiegająca się o zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy  jako bezrobotna wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej.

Osoba, która nie posiada:
- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub
- podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo
- podpisu osobistego weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych,

ubiegająca się o zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej.
Wchodzimy TUTAJ.

Wypełniamy ankietę. na podstawie której zostanie ustalone czy należy nam się status osoby bezrobotnej. Po jej zatwierdzeniu i spełnianiu odpowiednich warunków zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie wybierzemy (zdjęcie nr 1):

1. Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej - nie wymagany podpis elektroniczny, nie musimy dołączać żadnych dokumentów.
2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - gdy mamy podpis. Dodatkowo dołączamy wszelkie dokumentów formie skanu jako załączniki.
Ja skorzystałam z opcji pierwszej. Wyglądało to w ten sposób:

Strona 1:
Wybieramy z listy adres urzędu pracy.

Strona 2:
Dane identyfikacyjne
Dane adresowe
Dane Rachunku bankowego
Dane Urzędu Skarbowego
Dane Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Strona 3:
Wykształcenie
Zawody
Języki
Uprawnienia
Umiejętności
Niepełnosprawność
Ostatni pracodawca
Pozostałe okresy zatrudnienia, pobierania renty, urlopu wychowawczego, itp.
Rodzina -
tutaj możemy zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Oczekiwania - Preferowany rodzaj pracy oraz kierunki szkoleń

Strona 4:
Ankieta (TAK/NIE):
1.Czy jest Pan/Pani osobą, która sprawuje funkcje reprezentacyjne w spółce?
2. Czy przebywał Pan/Pani na urlopie wychowawczym?
3. Czy przebywał Pan/Pani w areszcie/zakładzie karnym?
4. Czy posiada Pan/Pani dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac?
5. Czy jest Pan/Pani właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej
6. Czy jest Pan/Pani domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe?

Dalej akceptujemy kilka oświadczeń.

Na koniec zostaje podany nam termin wizyty w urzędzie. Najczęściej jest to następny dzień roboczy i pierwsza dostępna godzina. U mnie ten system rejestracji jest mało popularny i ja zapisałam się już na godzinę 8:00. Jeśli jakiś termin nam nie odpowiada to klikając dalej przesuwamy go co godzinę, aż zatwierdzimy pasującą nam datę i godzinę.

Zostało nam już tylko zebranie ze sobą dowodu osobistego i innych dokumentów (np. ostatniego świadectwa pracy lub świadectwa szkolnego) i udanie się na wizytę w wyznaczonym terminie. Wtedy urzędnik nas zarejestruje. Dane ma już w systemie, więc teoretycznie cały proces powinien przebiec sprawniej. Jeśli się nie zgłosimy, to nic nam nie grozi. Zwyczajnie nie zostaniemy zarejestrowani, a nasze dane zostaną usunięte z systemu.


Plusy: oszczędzamy czas
Minusy: ominie nas poznanie ciekawych osób, które czekałyby z nami w kolejce do stanowiska ;)


Taki sposób ustalenia daty rejestracji polecam wszystkim. Chyba nikt nie lubi czekać w urzędach, a więc korzystajmy z możliwości jakie daje nam internet i rejestracja online.